عوامل تاثیرگذار در ایمنی انبارها

بازدیدها: 55

به قلم مهندس سعید نظری

عوامل متاثر در ایمنی انبار را می‌توان 10 قسمت تعریف کرد:

 1. ایمنی از نظر حریق و انفجار
 2. محوطه واطراف انبار
 3. شرایط ساختمان انبار
 4. شرایط چیدمان کالا درانبار
 5. تجهیزات حمل ونقل بار وموتوری
 6. بخش‌های سرویس دهنده وتاسیسات انبار
 7. تهویه انبار
 8. تجهیزات و برنامه واکنش در شرایط اضطراری درانبار
 9. کنترل PEST
 10. آموزش پرسنل

ایمنی از نظر حریق و انفجار

ایمنی از نظر آتش‌سوزی و انفجار در این پایان نامه مهمترین بخش به حساب می آید.در این بخش از ایمنی موارد مهم وقابل توجه از این قبیل است:

 1. استانداردها ،اصول ایمنی ،استفاده ونکات ایمنی مربوط به سیستم های اعلان حریق
 2. استانداردها ،اصول ایمنی ،استفاده ونکات ایمنی مربوط به سیستم های اطفاء حریق
 3. استاندارها ، اصول ایمنی ، استفاده و نکات ایمنی مربوط به تجهیزات اطفاء حریق
 4. بررسی و شناسایی خطرات بالقوه در انبار از منظر آتش سوزی
 5. تجهیزات برقی از قبیل تجهیزات گرمایشی وسرمایشی و رایانه ها
 6. باید ها ونباید های مربوط به ایمنی از نظر آتش سوزی در انبار
 7. اقدامات کنترلی قبل ،حین وبعد از وقوع حریق ویا انفجار
 8. ارزیابی ریسک به روش FMEA
 9. ارزیابی ریسک به روش JHA
 10. وظایف مسئول ایمنی انبار
 11. چک لیست ایمنی انبار از نظر حریق و انفجار

محوطه واطراف انبار

نکات مد نظر درمورد ایمنی انبار از نظر محوطه واطراف انبار

 1. دسترسی راحت ارگان های خدماتی به انبار
 2. انطباق ساختمان انبار با کالاهای ذخیره شده در آن
 3. امکان تردد خودرو های موتوری در محوطه انبار
 4. چک لیست ایمنی محوطه و اطراف انبار

شرایط ساختمان

نکات مد نظر در ایمنی انبار از نظر شرایط ساختمان:

 1. ساختمان انبار باید از محوطه انبار و اطراف خود بالاتر باشد
 2. استانداردها والزامات الکترود وبرق گیر
 3. مقاومت در برابر زلزله وسیل
 4. طراحی ساختمان به نحوی باشد که امکان تردد تجهیزات موتوری در ان باشد
 5. استانداردهای کف انبار
 6. استانداردهای دیواره های انبار
 7. زه کشی انبار
 8. نورانبار
 9. آبدار خانه و محل استراحت
 10. چک لیست ایمنی شرایط ساختمان

شرایط چیدمان کالا در انبار

 1. چیدمان کالا
 2. قفسه ها ،پالت ها
 3. تمیز دادن کالا ها
 4. استاندار کلی چیدمان کالا
 5. نکات ایمنی در مورد چیدمان کالاها و روشنایی ها
 6. نکات ایمنی در مورد چیدمان کالاها وتجهیزات اعلام واطفاء حریق
 7. چک لیست ایمنی از نظر شرایط چیدمان کالا در انبار

تجهیزات حمل و نقل بار و موتوری

 1. استانداردهای ایمنی لیفتراک وسایر تجهیزات موتوری در انبار
 2. نکات ایمنی تجهیزات موتوری در انبار
 3. نکات ایمنی راهرو ها برای تردد تجهیرات موتوری و لیفتراک
 4. چک لیست های ایمنی لیفتراک

بخش های سرویس دهنده و تاسیسات انبار

 1. استاندارهای جا نمایی تاسیسات انبار
 2. استانداردهای ایمنی در تاسیسات انبار
 3. اصول ایمنی در تاسیسات انبار
 4. اصول بازرسی تاسیسات انبار
 5. ایمنی بخش های سرویس دهنده مانند برق رسانی ،کلید ها و پریز ها ،روشنایی ،هیتر ها و تجهیزات سرمایشی در انبار
 6. چک لیست ایمنی تاسیسات انبار

تهویه انبار

 1. استانداردهای تجهیزات تهویه انبار
 2. ایمنی تجهیزات تهویه انبار
 3. چک لیست ایمنی انبار از نظر تهویه انبار

کنترل PEST

 1. اصول ایمنی کنترل PEST
 2. اصول بهداشتی کنترل PEST
 3. چک لیست کنترل PEST

برنامه وتجهیزات آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری

 1. لیست تجهیرات
 2. ایمنی های خروج
 3. تهیه ERP  برای یک مورد انبار
 4. چک لیست مرتبط با تجهیزات

آموزش های پرسنل

 1. نکات قابل بیان به پرسنل تازه وارد وآموزش بدو ورود
 2. نکات قابل آموزش به کلیه پرسنل و آموزش دوره ای
 3. ارائه برنامه آموزشی برای پرسنل انبار
 4. آموزش نکات بیمه ای به پرسنل
اشتراک گذاری:
مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید