کاربردهای نرم افزار PHAST در عمل

بازدیدها: 26

دکتر مهدی پروینی در فیلم زیر مثال هایی برای کاربردهای عملی نرم افزار PHAST در واقعیت بیان می کنند.

 فکر می کنید کدام گزینه در مورد کاربرد نرم افزار PHAST در صنعت نا صحیح است؟

الف- نرم افزار PHAST می تواند آتش ناگهانی همراه با انفجار ابر گاز را مدل کند.

ب- نرم افزار PHAST می تواند احتمال کر شدن افراد ناشی از انفجار ابر گاز در فواصل مختلف را مدل کند

ج- نرم افزار PHAST می تواند انفجار داخل یک فضای بسته را مدل سازی کند

د- نرم افزار PHAST می تواند عملکرد اسپرینکلرها در اطفای حریق را مدل سازی کند

برای دانلود رایگان فیلم آموزش مدل سازی انفجار در یک پتروشیمی با نرم افزار PHAST روی تصویر زیر کلیک کنید

دانلود رایگان آموزش مدلسازی انفجار در یک پتروشیمی با نرم افزار phast
اشتراک گذاری:
مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید