ایمنی در صنعت (فیلم آموزشی جلسه دوم اضافه شد)

بازدیدها: 92

ایمنی در صنعت با بحث های مقدماتی در حوزه ایمنی فردی (بهداشت شغلی) شروع می شود و بتدریج وارد بحث های پیشرفته تر در حوزه ایمنی فرایندی می شود.

جلسه اول- مقدمات

در این جلسه به بررسی مقدماتی مقوله ایمنی در صنعت و تعیین جایگاه ایمنی صنعت کشور در مقایسه با دنیا پرداخته شده است. در ادامه فیلم تدریس مربوطه را مشاهده کنید.

 

جلسه دوم: تعاریف و علل بروز حوادث

در این جلسه نیم ساعته به ارائه برخی تعاریف و نیز به تحلیل ریشه های حوادث فردی پرداخته شده است.

فیلم جلسات بعدی بتدریج اضافه می شود …

لطفا نظرات ارزشمندتان را در زیر همین پست منعکس فرمایید. متشکریم!

اشتراک گذاری:
مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید