تئوری ها و معادلات مورد استفاده نرم افزار PHAST

بازدیدها: 77

تئوری ها و معادلات نرم افزار phast

مفهوم فاکتور بازدهی انفجار

در مدل‌سازی انفجار ابر بخار با مدل TNT در نرم‌افزار PHAST، کدام گزینه در مورد TNT Explosion efficiencyیا فاکتور بازدهی انفجار درست است؟ 

الف- در محیط‌های بسته باید مقدار آن را یک بگیریم.

ب- در محیط های غیر بسته، عددی بین 1 تا 10 درصد است.

ج- مقدار فاکتور بازدهی انفجار متاثر از واکنش پذیری سوخت و میزان محبوس بودن ابر است.

د- مقدار پیش‌فرض مورد استفاده فاکتور بازدهی انفجار 3 درصد است.

ه- در انفجار، فاکتور بازدهی انفجار نشان‌دهنده درصد تبدیل انرژی ترمودینامیکی ماده به موج انفجار است

و- همه موارد درست هستند

مفهوم سرعت بحرانی

کدام گزینه در مورد حداکثر سرعت خروج گاز یا بخار از یک سوراخ نادرست است؟

الف- حداکثر سرعت تخلیه گاز در شرایط بحرانی می تواند معادل سرعت صوت در آن ماده باشد.

ب- سرعت بحرانی با دبی بحرانی متفاوت است.

ج- بعد از رسیدن به شرایط اختناق با افزایش فشار داخل مخزن سرعت ثابت ولی دبی افزایش می یابد.

د- در نرم افزار PHAST گزینه ای برای تعیین حداکثر سرعت برای تخلیه وجود ندارد. 

پاسخ صحیح گزینه د است

اشتراک گذاری:
مطالب زیر را حتما بخوانید

2 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید