بازدیدها: 238

کارشناسی ارشد HSE

مدرس دوره شبیه سازی آتش و دود با نرم افزار PyroSim

مشاور و مجری پروژه‌های شبیه‌سازی حریق و اطفا و نجات

راه ارتباطی : 09380531355 – azamhashemi1@yahoo.com