مديريت حوادث مواد خطرناک

4.75 4 رای
1,000,000 تومان

بازدیدها: 2214HAZMAT مخفف چیست و چه کاربردی دارد؟ HazMat مخفف عبارت Hazardous material در معنای “مواد خطرناک” است. ماده خطرناک…

39
1,000,000 تومان