تکنیک های ارزیابی ریسک

5.00 17 رای
1,500,000 تومان

بازدیدها: 13005شما چه می کنید؟ فرض کنید شما در یک واحد تولیدی به عنوان مسئول ایمنی مشغول کار هستید از…

341
1,500,000 تومان

مهندسی HSE

بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان

بازدیدها: 1519 دنبال یک رشته خوب می گردید؟ اگر شما هم دنبال یک رشته دانشگاهی در مقطع ارشد هستید که…

18
400,000 تومان
ایمنی در آزمایشگاه
50%
تخفیف

بسته آموزشی ایمنی در آزمایشگاه

4.00 1 رای
250,000 تومان

بازدیدها: 1644فکر همه جا را کرده‌اید؟! آیا تمام خطرات کار در آزمایشگاه را شناسایی کرده‌اید؟ آیا آزمایشگاه خود را ایمن…

20
250,000 تومان