بازدیدها: 10

سئوال اول: کدام گزينه در مورد نرم افزار PHAST صادق نمي باشد؟

1- نرم افزار PHAST مي تواند آتش ناگهاني همراه با انفجار ابر گاز را مدل کند.

2- نرم افزار PHAST مي تواند احتمال کر شدن افراد  ناشي از انفجار ابر گاز در فواصل مختلف را مدل کند

3- نرم افزار PHAST مي تواند انفجار داخل يک فضاي بسته را مدل سازي کند

4- نرم افزار PHAST مي تواند عملکرد اسپرينکلرها در اطفاي حريق را مدل سازي کند

5- نرم افزار PHAST مي تواند پيامد حوادث انتشار گاز از لوله هاي مدفون در خاک را مدل‌سازي کند

سئوال دوم: آيا مي دانيد چگونه بايد يک ماده جديد را در PHAST تعريف کنيم؟

برای یادگیری کامل نرم افزار PHAST در حد حرفه ای یکی از دو راه زیر را پیشنهاد می کنیم

بسته آموزشی نرم افزار PHAST

بدون امتیاز 0 رای
3,000,000 تومان

بازدیدها: 1415

25
3,000,000 تومان
کارگاه آنلاین phast
36%
تخفیف

کارگاه آموزش آنلاین نرم افزار PHAST

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان

بازدیدها: 1136

46
450,000 تومان