بازدیدها: 22

بررسی رفتار آتش و دود در یک آمفی تئاتر با PyroSim

شبیه سازی عملکرد دتکتورها و اسپرینکلرها با نرم افزار PyroSim

فرصت ویژه برای یادگیری آسان شبیه سازی آتش و دود با PyroSim

این فرصت استثنایی را از دست ندهید

روی تصویر زیر کلیک کنید

آموزش شبیه سازی آتش و دود با پایروسیم pyrosim