مخاطرات ایمنی مربوط به خطوط لوله گاز

بازدیدها: 189

در بررسی مخاطرات خطوط لوله توجه به یک نکته بسیار مهم و ضروری است. برخی از مخاطرات فردی هستند یعنی فرد در برخورد مستقیم یا غیرمستقیم در یکی از مراحل ساخت، نصب، گود برداری، تعمیرات و نگهداری یا حتی در اثر برخورد ناآگاهانه با خطوط متحمل خسارت و آسیب می­شود و برخی مخاطرات خطوط و شبکه را تهدید می­کند که می­تواند منجر به بروز یکی از حوادث فرایندی اعم از نشت، آتش سوزی یا انفجار گردد. در این مطالعه ابتدا به ذکر و دسته بندی خطرات فردی یا غیر فرایندی و سپس به توضیح مخاطرات فرایندی مربوط به خط لوله یا شبکه مطابق عناوین زیر خواهیم پرداخت.

 • مخاطرات فردی
  • تزریق گاز
  • ﮔﻮدﺑﺮداری
  • ﺟﻮﺷﻜﺎری
  • ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور و ﺳﻘﻮط
  • ﺧﻄﺮات ﮔﺎزﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
  • -ﻛﺎر در ارﺗﻔﺎع
  • پرتوها
  • ایستگاههای تقلیل فشار CGS و TBS
  • نصب کنتور
  • امداد
  • عملیات اجرای و یا تخریب آسفالت
  • نصب انشعابات
  • پیگ رانی
 • مخاطرات فرایندی شبکه
  • سوراخ شدن
  • گسیختگی

کاربر گرامی برای مشاهده محتوا باید وارد سایت شوید.

اشتراک گذاری:
مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید