بازدیدها: 0

این راهنما برای چه کسانی مناسب است؟

اگر علاقمند به کار در این شرکت ها هستید

نوع کاری که باید انجام دهید

1- شرکت های طراحی مهندسی 

2- شرکت های مهندسی مشاور

3- شرکت های تولیدی اعم از انواع پالایشگاه، پتروشیمی و تولیدی مواد شیمیایی

4- شرکت های ملی اعم از ملی گاز، پتروشیمی و نفت یا زیرمجموعه های مربوطه اعم از مهندسی و توسعه گاز یا نفت و …

پیشگیری از وقوع حادثه و کنترل پیامد حوادث بالقوه از طریق:

1-  انجام طراحی های لازم بر پایه استانداردها و نرم افزارها 

2- بازرسی و مدیریت ریسک

3- استقرار عناصر سیستم مدیریت ایمنی فرایند یا PSM

مسیر پیشنهادی ما برای یادگیری

ترم پایه

تکنیک های ارزیابی ریسک

دو وظیفه اصلی متولیان ایمنی عبارت است از پیشگیری از وقوع حادثه و حفاظت از افراد و منابع در مقابل حوادث احتمالی

برای این دو مورد نیاز به شناسایی مخاطرات و ارزیابی آنهاست. لذا پیشنهاد ما این است که روش های کیفی ارزیابی ریسک را که در صنایع فرایندی برای شناسایی مخاطرات استفاده می شود را بشناسید.

بسته آموزش تکنیک های ارزیابی ریسک

ارزیابی ریسک کمی در صنایع فرآیندی

در صنایع فرایندی همچون نفت، گاز و پتروشیمی از روش های ارزیابی کیفی و نیمه کمی عمدتا برای شناسایی مخاطرات و از روش های کمی برای کنترل پیامدها و ریسک استفاده می شود لذا پیشنهاد می کنیم برای تسلط کامل بر مقوله مدیریت ریسک حتما ارزیابی کمی ریسک را هم یاد بگیرید.

توصیه می کنیم ارزیابی ریسک کمی بعد از تکنیک های ارزیابی ریسک مطالعه شود.

ارزیابی ریسک کمی qra

اصول مهندسی فرایند

به موازت آشنایی با تکنیک های کیفی و کمی ریسک پیشنهاد می کنیم با اصول فرآیندهای شیمیایی و فیزیکی آشنا شوید.

هرچه تسلط شما بر اصول فرایند بهتر باشد شما در مهارت شناسایی مخاطرات فرایندی و کنترل ریسک آنها موفق عمل خواهید کرد و ضمنا در صورت بروز حادثه خواهید توانست آن را مستدل و منطقی تجزیه و تحلیل و در نهایت ریشه یابی کنید.

نقشه خوانی صنعتی

همانطور که آشنایی با اصول فرایند و تجهیزات فرآيندی جز ضروریات کار مهندس ایمنی فرايند است مهارت نقشه خوانی هم جز ابزار و مهارت های ضروری و الزامی است که بدون آن عملا امکان برخی مطالعات همچون هازوپ و هازید ممکن نیست.

آموزش نقشه خوانی صنعتی PFD PID

ارزیابی پیامد

همانطوری که پیشتر هم گفتیم دو وظیفه اصلی متولیان ایمنی پیشگیری و حفاظت است. برای حفاظت کارآمد باید پیامد حوادث به درستی ارزیابی شود چه در مرحله طراحی و چه در مرحله بهره برداری، لذا توصیه می کنیم با اصول اساسی ارزیابی پیامد حوادث فرايندی آشنا شوید.

ارزیابی پیامد حوادث فرایندی

آموزش کاربردی نرم افزار PHAST ویژه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

 از تکنیک ارزیابی پیامد در عمل و در مراحل طراحی و بهره برداری برای تحقق اهدافی همچون موارد زیر می توان استفاده کرد:

1- تعیین حریم ایمن تجهیزات

2- تعیین مناطق مستعد حریق و انفجار

3- سناریو نویسی برای مدیریت شرایط اضطراری و بحران

4- آنالیز راه های فرار، تخلیه و نجات

و ده ها کاربرد دیگر که نشان از اهمیت این تکنیک دارد برای استفاده از این تکنیک می توان از رایج ترین نرم افزار تجاری دنیا یعنی PHAST استفاده کرد.

بسته آموزش کاربردی PHAST ویژه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

ترم پیشرفته (انتخاب زمینه تخصصی)

آموزش تخصصی تکنیک های هازوپ و هازید

برای اینکه شما بتوانید در عمل و در پروژه های واقعی یک مطالعه هازوپ یا هازید را با هدف شناسایی مخاطرات و پیشگیری از حادثه راهبری کنید باید آموزش عمیق تری ببینید و با مثال های واقعی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در این زمینه آشنا شوید.

شناسایی مخاطرات فرایندی به کمک نرم افزار PHA-PRO

برای پیشگیری از وقوع حوادث فرایندی اعم از آتش سوزی، انفجار و نشت مواد سمی باید روی شناسایی عوامل نشتی، تشخیص و پیشگیری از آن تمرکز کنیم یک دسته از عوامل بسیار مهم عوامل مربوط به خود فرایند و انحراف از شرایط عملیاتی طراحی شده است. برای شناسایی مخاطرات فرايندی می توان از تکنیک هازوپ و هازید استفاده کرد برای اینکه این کار در عمل به راحتی انجام شود می توان از نرم افزار PHA-PRO استفاده کرد که در اکثر مطالعات هم مورد استفاده قرار می گیرد.

آموزش شناسایی مخاطرات فرایندی با نرم افزار pha-pro

ارزیابی کمی ریسک به کمک نرم افزار SAFETI

اگر با پیشنهاد ما پیش آمده باشید تاکنون باید به شکل اصولی شما با تکنیک ارزیابی ریسک کمی و محدوده کاربرد آن آشنا شده باشید حالا وقت آن است که در قالب مثال های کاربردی با نرم افزار SAFETI آشنا شده و به آن مسلط شوید.

ارزیابی ریسک کمی با نرم افزار safeti

کاربردهای ارزیابی پیامد

بعد از یادگیری نرم افزار PHAST، نوبت به آشنایی با کاربردهای آن است. برای کاربردهای تکنیک ارزیابی پیامد لازم است شما استانداردهای مربوطه را هم خوب مطالعه کنید تا بتوانید در مواردی همچون پروژه های زیر از آنها کمک بگیرید:

آنالیز راه های فرار

تعیین حریم ایمن

تعیین مناطق مستعد حریق

آنالیز راه های فرار تخلیه و نجات
تعیین حریم ایمن تجهیزات فرایندی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
تعیین مناطق خطرناک مستعد حریق و انفجار hazardous area classification

ترم حرفه ای (مدیران ایمنی فرآیند)

راهنمای پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی فرایند

آنچه تاکنون آموخته اید تکنیک های مهندسی ایمنی فرایند بود ولی تکنیک های مهندسی به تنهایی برای پیشگیری از وقوع حوادث و حفاظت در برابر آنها کافی نیست. دنیا برای داشتن یک چارچوب سیستمی برای اطمینان از اینکه خطرات فرآیندی شناسایی و کنترل می شوند سیستم مدیریتی ایمنی فرآیند را پیشنهاد کرده که به طور گسترده مورد استقبال صنایع فراژندی قرار گرفته لذا شما برای داشتن یک سیستم یکپارچه به تسلط بر سیستم مدیریت ایمنی فرایند یا PSM نیاز دارید.

راهنمای مدیریت شرایط اضطراری و بحران

یکی از تاکیدات سیستم مدیریت ایمنی فرایند، داشتن برنامه اقدام در  شرایط اضطراری است البته داشتن یک چنین سیستم یا برنامه ای در الزامات قانونی هم ذکر شده است. برای داشتن یک سیستم مدیریت شرایط اضطراری و بحران  موثر در صنعت نفت باید سناریوهای معتبر که پایه کار هستند به دقت و کاربردی انتخاب شوند شما اینجا می توانید از آموخته های قبلی در ارزیابی پیامد و نرم افزار PHAST استفاده کنید.

آموزش مدیریت شرایط اضطراری و بحران در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

تجزیه تحلیل حوادث صنعتی

بروز حوادث علیرغم تمام تمهیدات پیشگیرانه غیرقابل اجتناب است درس گرفتن از حوادث می تواند از تکرار آنها جلوگیری و نیز باعث بهبود سایر فرایندهای سیستم مدیریت ایمنی فرایند همچون مدیریت شرایط اضطراری گردد لذا مهارت تجزیه و تحلیل حوادث یک مهارت ضروری برای شما به حساب می آید.

آموزش تجزیه و تحلیل حوادث صنعتی