بازدیدها: 188

درباره تیم آموزشی دکتر پروینی

شفاف باشید، متفاوت باشید

تیم آموزشی پروینی (تاپ) سعی دارد در حوزه ایمنی فردی (شغلی یا حرفه ای) و ایمنی فرایندی به تولید محتوای آموزشی در قالب متن، فیلم و صوت بپردازد. فیلم ها با رعایت استانداردهای تاپ و با ضبط از دستکتاپ مدرسین تهیه می شود و تمام تلاش مجموعه ارائه مطالب مفید و کاربردی و علمی مرتبط به این حوزه است.