بازدیدها: 346

درباره تیم آموزشی دکتر پروینی

ما فکر می کنیم مفاهیم ایمنی فرایندی و نرم افزارهای این حوزه را می توان به آسانی و در خانه آموخت لذا  سعی می کنیم مطالب آموزشی را با بالاترین کیفیت ارائه دهیم.