توضیح و تشریح استاندارد TOTAL GS 253، فیلم آموزشی اضافه شد!

بازدیدها: 258

 TOTAL GS 253 که از مدارک و تجربیات طراحی شرکت TOTAL به حساب می آید به بیان الزامات مورد نیاز ایمنی مطابق با الگوهای موجود در صنایع نفت و گاز می پردازد. بطور کلی در این مدرک TOTAL احاطه بندی یا تقسیم بندی یک واحد شیمیایی را به محیط های تحت فشار ، محیط های محصور و مناطق خطر تقسیم و هدف خود از این کار را دو فاکتور می داند.

۱- پیشگیری از ایجاد احتراق از طریق تفکیک و جداسازی و اعمال محدودیت برای منابع تولید کننده ی جرقه با دور سازی آنها از منابع سوخت

۲- کمینه سازی مخاطرات ناشی از آتش، انفجار و دیگر مخاطرات از طریق به حداقل رساندن حجم هیدروکربن ها در محل های محتمل در ایجاد جرقه

یکی از کاربردهای مهم این مدرک در تعیین سناریوها و معیارهای لازم برای تعیین فواصل ایمنی اعم از Fire Zone، Restricted and Impacted Area می باشد دوستانی که با نرم افزار  PHAST کار ارزیابی پیامد انجام می دهند معمولا از معیارهای این مدرک استفاده می کنند.

در ادامه شما می توانید توضیحات بیشتر را در قالب فایل PDF  دریافت کنید.

برای خرید فیلم آموزشی دستورالعمل TOTAL GS 253 به بخش فروشگاه سایت مراجعه فرمایید.

اشتراک گذاری:
مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید