بسته آموزشی نرم افزار PHAST

بدون امتیاز 0 رای
3,000,000 تومان

بازدیدها: 373

2
3,000,000 تومان

آموزش ارزیابی کمی ریسک با نرم افزار SAFETI

بدون امتیاز 0 رای
2,000,000 تومان

بازدیدها: 69چرا نرم افزار SAFETI 7.2 را باید یاد بگیرم؟ نرم افزار PHAST در مدلسازی پیامد و نرم افزار SAFETI…

0
2,000,000 تومان